Pozrite sa, v akých oblastiach budeme
pomáhať v jednotlivých regiónoch

BA TT TR NR ZA BB PO KE
Poskytovanie sociálnej pomoci
Dobrovoľnícka činnost
Podpora a rozvoj telesnej kultúry
Zachovanie kultúrnych hodnôt
Veda a výskum
Ochrana zdravia
Podpora vzdelávania
Ochrana ľudských práv
Ochrana a tvorba životného prostredia
Dajte nám tip na neziskovú organizáciu, ktorej aktivity spadajú do oblasti verejnej prospešnosti, ktorú ste vašim hlasovaním vybrali pre
BANSKOBYSTRICKÝ REGIÓN a ktorej by ste chceli pomôcť aj svojou dobrovoľníckou prácou -
Zachovanie kultúrnych hodnôt.
Dajte nám tip na neziskovú organizáciu, ktorej aktivity spadajú do oblasti verejnej prospešnosti, ktorú ste vašim hlasovaním vybrali pre
BRATISLAVSKÝ REGIÓN a ktorej by ste chceli pomôcť aj svojou dobrovoľníckou prácou -
Ochrana a tvorba životného prostredia.
Dajte nám tip na neziskovú organizáciu, ktorej aktivity spadajú do oblasti verejnej prospešnosti, ktorú ste vašim hlasovaním vybrali pre
TRNAVSKÝ REGIÓN a ktorej by ste chceli pomôcť aj svojou dobrovoľníckou prácou -
Zachovanie kultúrnych hodnôt.
Dajte nám tip na neziskovú organizáciu, ktorej aktivity spadajú do oblasti verejnej prospešnosti, ktorú ste vašim hlasovaním vybrali pre
NITRIANSKY REGIÓN a ktorej by ste chceli pomôcť aj svojou dobrovoľníckou prácou -
Ochrana a tvorba životného prostredia.
Dajte nám tip na neziskovú organizáciu, ktorej aktivity spadajú do oblasti verejnej prospešnosti, ktorú ste vašim hlasovaním vybrali pre
TRENČIANSKY REGIÓN a ktorej by ste chceli pomôcť aj svojou dobrovoľníckou prácou -
Podpora rozvoja telesnej kultúry.
Dajte nám tip na neziskovú organizáciu, ktorej aktivity spadajú do oblasti verejnej prospešnosti, ktorú ste vašim hlasovaním vybrali pre
ŽILINSKÝ REGIÓN a ktorej by ste chceli pomôcť aj svojou dobrovoľníckou prácou -
Ochrana a tvorba životného prostredia.
Dajte nám tip na neziskovú organizáciu, ktorej aktivity spadajú do oblasti verejnej prospešnosti, ktorú ste vašim hlasovaním vybrali pre
PREŠOVSKÝ REGIÓN a ktorej by ste chceli pomôcť aj svojou dobrovoľníckou prácou -
Zachovanie kultúrnych hodnôt.
Dajte nám tip na neziskovú organizáciu, ktorej aktivity spadajú do oblasti verejnej prospešnosti, ktorú ste vašim hlasovaním vybrali pre
KOŠICKÝ REGIÓN a ktorej by ste chceli pomôcť aj svojou dobrovoľníckou prácou -
Podpora vzdelávania.
Poslať tip