Poznáme víťazné organizácie 5. ročníka zamestnaneckého programu Viac pre regiónyTB

8 organizáciám, ktoré ste podporili najväčším počtom hlasov, venuje Nadácia Tatra banky 5 000 eur na ich aktivity v roku 2018.

Pozrite sa, ktorú organizáciu podporíme vo vašom regióne. V budúcom roku sa môžete tešiť na dobrovoľnícke akcie, ktoré pre vás v spolupráci s víťaznými organizáciami pripravíme.

Kliknite na región

Bratislavský kraj

Sloboda Zvierat

Sloboda zvierat je celoslovenská organizácia pre ochranu zvierat, ktorá pracuje formou kampaní, zmeny legislatívy, výchovy, osvety a priamou záchranou zvierat v útulkoch pre zvieratá. Našim cieľom je zastaviť krutosti na zvieratách a presadzovať zdravé spolunažívanie ľudí a zvierat. Predsedníčka Pavla Dugovičová hovorí o našej činnosti a predstavuje útulok v tomto krátkom videu: https://www.youtu...

Trnavský kraj

Oz. Útulný domov (Zachráňme kaštieľ Jablonica)

Našou misiou je v zachrániť kaštieľ Jablonica a priniesť život do regiónu od Trnavy až po Holíč. Kaštieľ vyše 50 rokov chátral bez povšimnutia štátu, obce alebo iných organizácií a keďže sme roky pozerali, cestujúc okolo tohto skvostu, ako upadá stále viac a viac, rozhodli sme sa pomôcť a naštartovať záchranu v hodine dvanástej. Cieľom je dostať kaštieľ do stavu, kedy budú môcť ľudia využívať tent...

Trenčiansky kraj

OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA

Víziu, ciele a prácu nášho o.z. som sa snažil stručne popísať v liste našim potenciálnym partnerom, ako aj prezentáciou. (viď príloha)

Nitriansky kraj

Zatulané Psíky Šaľa

OZ Zatúlané psíky Šaľa bolo založené začiatkom roku 2011 dobrovoľníkmi pomáhajúcimi psíkom v mestských kotercoch v Šali. Pričom postupom času sme naše aktivity rozšírili a pôsobenie činnosti presunuli na súkromný pozemok, kde sme vedeli poskytnúť azyl a útočisko pre väčší počet psíkov. V apríli 2014 nám však bol nečakane vypovedaný nájom z týchto priestorov bez možnosti jeho predĺženia. Mali sme ...

Žilinský kraj

Záchranná stanica Ekocentrum Zázrivá

Misia našej organizácie je v prvom rade záchrana živočíchov z voľnej prírody, ktoré by bez pomoci človeka zahynuli, a tiež zvyšovanie povedomia verejnosti o záchrane živočíchov. Našim cieľom je podľa možnosti vypustiť do prírody čo najväčšie množstvo jedincov prijatých do našej opatery. A starostlivosť o tie živočíchy, ktoré sa už do prírody vrátiť nemôžu. Našim cieľom je tiež environmentálne vzde...

Banskobystrický kraj

kRaj

O včelách vieme "včelyčo" a radi sa o to s ostatnými podelíme. Našim cieľom je, aby každý človek na Slovensku vedel o význame včiel a opeľovačov. Pre nás, pre krajinu. Cez naše akcie prinášame fascinujúci svet včiel k malým aj veľkým, laikom i odborníkom. Projekt Včelí kRaj vznikol na vyše 60-ročnej rodinnej tradícii včelárenia a realizuje ho už tretia generácia včelárov v rodine.

Prešovský kraj

molodŷ.Rusynŷ

Občianske združenie molodŷ.Rusynŷ vzniklo 18. novembra 2008, kedy bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Vo svojich začiatkoch bola organizácia prijatá za kolektívneho člena Rusínskej obrody na Slovensku a postupne si začala budovať jednotlivé miestne organizačné jednotky v Bratislave, Košiciach, Nitre, Starej Ľubovni a Prešove. Hlavným dôvodom vzniku organizácie molodŷ.R...

Košický kraj

OZ Quatre Pattes (Malá farma)

Misiou našej organizácie je výstavba a prevádzka azylu pre nechcené, túlavé a týrané spoločenské a hospodárske zvieratá. Naším cieľom je rozvoj športovej kynológie a hipológie, osvetová činnosť týkajúca sa starostlivosti a výchovy domácich a hospodárskych zvierat a prirodzené humánne zníženie stavu nechcených, túlavých a týraných zvierat.