Výsledky hlasovania zamestnaneckého programu Viac pre regiónyTB sú už známe!

Vážení zamestnanci,

vďaka vášmu hlasovaniu v treťom ročníku zamestnaneckého programu Viac pre regiónyTB už poznáme víťazné organizácie v každom regióne Slovenska.

Pozrite sa, ktorú organizáciu vo vašom regióne podporíme čiastkou 5 000 EUR, sledujte ich ponuku na spoluprácu s pracovníkmi Tatra banky a prípadne sa zapojte do činnosti organizácie ako dobrovoľníci.

Banskobystrický kraj

Detský folklórny súbor Ratolesť

Poslaním Detského folklórneho súboru Ratolesť je udržiavanie pamiatky našich predkov a bohatstvo dedičstva ľudovej kultúry ako celku. Poslaním je uchovávanie a šírenie ľudovej kultúry, prehlbovanie vedomostí o ľudovej kultúre vo verejnosti. Pomáhať objavovať a šíriť kultúrnu identitu od zvykoslovia cez tanec, hudbu, spev a výtvarný prejav.

Bratislavský kraj

DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie je občianske združenie zamerané na ochranu prírody, vrátane vzdelávania predovšetkým v environmentálnej oblasti. Organizácia vznikla v roku 1993. Má hlavné sídlo v Bratislave a pobočku v Banskej Štiavnici. Hlavným cieľom DAPHNE je poskytnúť odborné zázemie pre ochranu prírody v oblasti aplikovaného výskumu a manažmentu prírodných biotopov. Zameriavame sa na zber a spracovanie údajov o druhoch a biotopoch, tvorbu informačných systémov (databáz a GIS), vypracovanie metodík, štúdií a odborných návrhov, prípravu programov starostlivosti a záchrany pre chránené časti prírody, priamu ochranu druhov a ekologickú obnovu biotopov, monitoring druhov a biotopov a spracovanie znaleckých posudkov v odvetví ochrany prírody a krajiny.

Košický kraj

OZ PAPUČKY

Občianske združenie Papučky je nepolitické, záujmové združenie rodičov a priateľov osôb s autizmom a inými pervazívnými vývinovými poruchami osobnosti.
Sme samostatný právny subjekt registrovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Vznikli sme v roku 2016. Členmi združenia sú najmä pedagógovia, rodičia tiež však dobrovoľníci a vítaný je každý, kto prichádza do kontaktu s deťmi s pervazívnými vývinovými poruchami, medzi ktoré patrí autistické spektrum.

Nitriansky kraj

Zatulané Psíky Šaľa

OZ Zatúlané psíky Šaľa bolo založené začiatkom roku 2011, dobrovoľníkmi pomáhajúcimi psíkom v mestských kotercoch v Šali. Pričom postupom času sme naše aktivity rozšírili a pôsobenie činnosti presunuli na súkromný pozemok, kde sme vedeli poskytnúť azyl a útočisko pre väčší počet psíkov. V apríli 2014 nám však bol nečakane vypovedaný nájom z týchto priestorov, bez možnosti jeho predĺženia a mali sme jeden mesiac na to aby sme zabezpečili nové priestory; čo sa nám aj podarilo v rekordne krátkom čase a zakúpili sme rodinný dom na samote, ktorého súčasťou je pozemok o rozlohe 2000 (slovom dvetisíc) m2. Zakúpenie domu bol financovaný jedným z členov OZ, formou čerpania úveru. Vzhľadom veľkosti pozemku a v podstate úplnej izolovanosti od ľudských obydlí sa opäť rozšírili možnosti a v týchto nových priestoroch vznikla kapacita, ktorá pojme až 50 psích duší.

Prešovský kraj

DUKLA DESTINATION n.o.

O DUKLE DESTINATION
Geografická poloha regiónu, ľudové tradície a remeslá, krása okolitej prírody, drevené chrámy svetového dedičstva UNESCO a história bojov z 2. svetovej vojny robia toto mystické miesto atraktívne pre nadšencov túžiacich po zážitkoch z celého sveta.

Rozhodli sme sa tento unikátny potenciál prešovského regiónu uchopiť a budovať produkty cestovného ruchu, ktorými pomôžeme okrem iného i k zvýšeniu zamestnanosti v regióne, prinavráteniu aktívneho životného štýlu občanom a to najmä vďaka zachovávaniu dedičstva našich predkov a prírodného potenciálu v tejto destinácií.

Trenčiansky kraj

Hokejový klub Iskra Partizánske, o.z.

Výchova mládeže - aj keď v amatérskych podmienkach nášho HK pripravujeme na profesionálnej úrovni hráčov mládežníckych družstiev nielen z mesta Partizánske, ale vďaka kvalite našej práce trénujú u nás aj deti z Bánoviec nad Bebravou a Prievidze. Aj keď zatiaľ nepatríme medzi tradičné slovenské hokejové bašty, výchove mladých hokejistov sa venujeme so zanietením a srdcom.

Trnavský kraj

O.z. KATARÍNKA

Myšlienkou projektu Katarínka je záchrana historickej pamiatky len dobrovoľnou prácou mladých.

Preto máme dva hlavné ciele našej organizácie: podobne ako chceme posilniť múry Katarínky, tak chceme posilniť i myšlienku dobrovoľníctva a prospešného trávenia voľného času. Toto sa snažíme napĺňať každoročnými letnými turnusmi pre mladých, kde spolu konzervujú pamiatku, vytvárajú spoločenstvo, vyskúšajú si život bez techniky, bez elektriny, kedy sú odkázaní na vzájomnú spoluprácu. Kde vidia, že pomôcť nie je tak náročné, chce to len chuť, nadšenie a fajn ľudí okolo seba. Letom to však len začína - naši dobrovoľníci organizujú celoročne rôzne akcie, stretká, aktivity pracovného, spoločenského i uchovného rázu. Stanú sa lídrami, fundraisermi, odborníkmi na konzervačné práce, tesármi, turistickými sprievodcami, organizátormi. To všetko z nich formuje zrelé osobnosti vnímajúce potreby svojho okolia a schopné prevziať zodpovednosť.

Žilinský kraj

Záchranná stanica Ekocentrum Zázrivá

Misia našej organizácie je v prvom rade záchrana živočíchov z voľnej prírody, ktoré by bez pomoci človeka zahynuli, a tiež zvyšovanie povedomia verejnosti o záchrane živočíchov. Našim cieľom je podľa možnosti vypustit do prírody čo najväčšie množstvo zo jedincov prijatých do našej opatery, a starostlivosť o tie živočíchy, ktoré sa už do prírody vrátiť nemôžu. Tiež je našim cieľom enviromentálne vzdelávanie našich návštevníkov, vydávanie propagačných materiálov v tejto problematike a celkové pozitívne pôsobenie na verejnosť v oblasti ochrany prírody.