Výsledky hlasovania zamestnaneckého programu Viac pre regiónyTB sú už známe!

Vážení zamestnanci,

vďaka vášmu hlasovaniu v treťom ročníku zamestnaneckého programu Viac pre regiónyTB už poznáme víťazné organizácie v každom regióne Slovenska.

Pozrite sa, ktorú organizáciu vo vašom regióne podporíme čiastkou 5 000 EUR, sledujte ich ponuku na spoluprácu s pracovníkmi Tatra banky a prípadne sa zapojte do činnosti organizácie ako dobrovoľníci.

Banskobystrický kraj

VYDRA – vidiecka rozvojová aktivita

VYDRA - VIDiecka Rozvojová Aktivita so sídlom v Čiernom Balogu pôsobí vo vidieckom Mikroregióne Čierny Hron od roku 1997. Je to dobrovoľné, neziskové, občianske združenie prevažne mladých ľudí z celého Slovenska.
Poslaním OZ VYDRA je prostredníctvom dobrovoľných aktivít: zachovávanie tradícií, kultúrnych a prírodných hodnôt, spolupráca s partnermi v obci a území a podpora trvalo udržateľného rozvoja v regióne.

Bratislavský kraj

Bratislavský okrášľovací spolok

Bratislavský okrášľovací spolok je občianske združenie obyvateľov a priaznivcov Bratislavy, ktoré sa hlási k tradícii pôvodného Prešporského okrášľovacieho spolku založeného v roku 1868. Súčasný Bratislavský okrášľovací spolok rovnako zachováva historické hodnoty mesta a zveľaďuje jeho životné prostredie.
Naše motto je rovnaké ako v prvých, do slovenčiny preložených stanovách spolku z roku 1921: "Okrášľovanie mesta a to bez všetkej politiky".

Košický kraj

Zemplínsko-užská hradná cesta

Cieľom je zastaviť rozpad národnej kultúrnej pamiatky hradu nad Vinným a zachovať ho pre ďalšie generácie, najmä mládež. Prinášame život na hrad a pre mladú generáciu budujeme remeselné dielne, aby sa um a zručnosť našich predkov nestala len mŕtvym exponátom. Už teraz počas sezóny na hrade sú remeselné dielne murárov, kamenárov, tesárov a kováčov.

Nitriansky kraj

Zatulané Psíky Šaľa

OZ Zatúlané psíky Šaľa bolo založené začiatkom roku 2011, dobrovoľníkmi pomáhajúcimi psíkom v mestských kotercoch v Šali. Pričom postupom času sme naše aktivity rozšírili a pôsobenie činnosti presunuli na súkromný pozemok, kde sme vedeli poskytnúť azyl a útočisko pre väčší počet psíkov.

Prešovský kraj

DUKLA DESTINATION n.o.

Geografická poloha regiónu, ľudové tradície a remeslá, krása okolitej prírody, drevené chrámy svetového dedičstva UNESCO a história bojov z 2. svetovej vojny robia toto mystické miesto atraktívne pre nadšencov túžiacich po zážitkoch z celého sveta.

Trenčiansky kraj

Kajak kanoe klub, Považská Bystrica

Základným poslaním Kajak kanoe klubu je vytvárať priaznivé podmienky na rozvoj športových i duchovných hodnôt mladých ľudí a vytváranie vzťahu k prírode. V minulom roku sa nám vďaka grantu podarilo dokončiť prístrešok na uloženie lodí a vodáckeho materiálu, nakúpiť lode, veslá a záchranné vesty, opraviť mólo a najmä realizovať výcvik detí navode.

Trnavský kraj

O.z. KATARÍNKA

Viac ako 1500 dobrovoľníkov zamurovalo kameň do múrov Kláštora a Kostola sv. Kataríny, kultúrnej pamiatky, ktorá do 17. storočia bola svedkom františkánskeho spolužitia. Dnes je svedkom niečoho úplne iného - znovuzrodenia rozpadnutých múrov i ducha spoločenstva skrz ľudskú prácu, radosť a ochotu.

Žilinský kraj

Záchranná stanica Ekocentrum Zázrivá

Misia našej organizácie je v prvom rade záchrana živočíchov z voľnej prírody, ktoré by bez pomoci človeka zahynuli, a tiež zvyšovanie povedomia verejnosti o tejto problematike. Našim cieľom je podľa možnosti vypustit do prírody čo najväčšie množstvo zo živočíchov prijatých do našej opatery, a starostlivosť o tie, ktoré sa už do prírody vrátiť nemôžu.