Zachovanie kultúrnych hodnôt

občianske združenie kRaj - projekt Včelí kRaj

Liešnica 7, 985 05, Kokava nad Rimavicou

Región, v ktorom organizácia pôsobí:

Banskobystrický región

 

Misia a ciele organizácie

Misiou našej organizácie je vzdelávať nevčelárov o včelách, o ich význame pre krajinu a zachovávať kultúrnu hodnotu Slovenska – včelárstvo – medzi všetkými generáciami. Vytvárame priateľstvo medzi včelou a človekom, učíme prekonávať strach z neznámeho, učíme vážiť si prácu včelára.
Včelárstvo totiž nie je len o mede. Včelárenie má oveľa väčší význam, je o celej krajine, o opeľovaní, ktoré nám zabezpečuje potravu pre človeka a zvieratá.
Cieľom je vytvoriť environmentálne zážitkové centrum, kde sa široká verejnosť dozvie o význame opeľovania a včelárstva zážitkovou a hravou formou.

Pôsobíme v regióne, kde je dlhodobo pozorovaný úbytok včelárov a včelstiev. Naším cieľom je vytvárať podmienky na rozvoj hodnôt našich predkov, okrem vzdelávania robíme aj konzultácie pre začínajúcich včelárov, ponúkame im dostupné alternatívy pre ich štart.

Náš projekt nadväzuje na rodinnú tradíciu včelárstva. David Turčáni, koordinátor projektu, je po otcovi a starom otcovi už tretia generácia včelárov v 60-ročnej rodinnej tradícii. Hodnoty našich predkov zachovávame na vzdelávacej včelnici v Liešnici pri Kokave nad Rimavicou. Tam, kde dnes stoja úle edukačného centra, stáli v minulosti úle bývalého majiteľa, predým tam stála dedinská škola = kontinuita vzdelávania.

Včelárstvo je kultúrne dedičstvo našich predkov, ostane Slovensko aj naďalej včelím kRajom?

VIDEO – A prečo to celé robíme? Pretože... https://www.facebook.com/video.php?v=494664097313955&set=vb.420275758086123&type=3&theater

 

Významné dokončené projekty/dosiahnuté výsledky

Projekty v záverečnej fáze:
– BEEznis - projekt sociálneho podnikania formou rozvoja včelárstva, výroby produktov ma včelárenie a spracovávanie včelích produktov do nových výrobkov
– Beekeeping is fashion, fashion is beekeeping – grant v spolupráci s Nadáciou Tatra banky, ktorý má upriamiť pozornosť mladých ľudí na včelárenie, zatraktívniť včelárstvo a vytvoriť moderné včelárske kombinézy.
2014:
Nitriansky Včelí kRaj – vytovorili sme druhú vzdelávaciu včelnicu, ktorá je umiestnená v meste Nitra.
Malohont – Včelí (k)raj – projekt prezentuje región Malohontu ako územie priateľské pre včely a včelárov. Výstupom je u nás unikátna publikácia, ktorá opisuje všetky druhy opeľovačov, medonosné rastliny a prináša zoznam včelárov a ich produktov z regiónu.
Včely a včelárstvo – výstava v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote
2013:
Získali sme ocenenie "dobrovoľnícky projekt roka" a "dobrovoľník v oblasti životného prostredia". Cena bola udelená na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Zvládneme to aj bez včiel? Projekt ktorý naštartoval vzdelávaciu včelnicu v Kokave nad Rimavicou.

 

Pracovné kontakty s podobnými organizáciami doma i v zahraničí

Bybi, Nórsko, anne@bybi.no – partnerská organizácia z Nórska
DSS Slatinka, Slovensko, ozdlanlc@gmail.com – Deniska Nincová

 

Plán programových aktivít na rok 2017

V roku 2015 by sme chceli prispieť k zachovaniu včelárstva najmä ponúkaním kurzov pre začínajúcich včelárov. Cieľovými skupinami bude široká verejnosť, zameriame sa aj na marginalizované skupiny a dlhodobo nezamestnaných, ktorí okrem kurzu od nás dostanú aj úľ a včelárske vybavenie na začiatok.

Tento rok sme začali v regióne na základných školách so včelárskymi krúžkami. V budúcom roku máme v pláne umiestniť úle pre tieto krúžky tak, aby sa o ne žiaci mohli sami starať, vytočiť si med, prezentovať včely na škole a v meste.

Minifestival medu medobranie - medová slávnosť s ukážkou pravého získavania medu a ochutnávky medov, nápojov a jedál z medu.

Environmentálne centrum – v Kokave nad Rimavicou prevádzkujeme vzdelávaciu včelnicu. Tá je však závislá od počasia. Chceme preto v areáli vytvoriť aj zastrešenú plochu pre vzdelávanie pre prípad, že sa počasie zhorší.
Rozšíriť chceme aj expozíciu historických úľov. Zaujímavosťou budú nielen úle pre včely medonosné, ale aj včely samotárky a čmeliakov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri opeľovaní krajiny.

 

Popíšte podrobne jednu z Vašich budúcoročných programových aktivít, pre realizácie ktorej si viete predstaviť dobrovoľnícku pomoc zamestnancov skupiny Tatra banka a. s.

 

Čo je cieľom plánovanej aktivity

 

Akú dobrovoľnícku činnosť očakávate zrealizovať dobrovoľníkmi z TB v rámci naplnenia týchto cieľov

 

Kde plánujete túto aktivitu realizovať

 

Termín, v ktorom plánujete túto aktivitu realizovať

 

Rozpočet min na 1 000 Eur, potrebný na realizáciu tejto aktivity (prednostne chceme podporiť materiálové potreby a kúpu, alebo prenájom pracovných nástrojov potrebných na zrealizovanie dobrovoľníckej aktivity)

 

Galéria

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Zamestnanecký grantový program Nadácie Tatra banky Viac pre regiónyTB pomohol aj nám. Prečítajte si, čo všetko sme vďaka nemu mohli uskutočniť

Správa o realizácii projektu Viac pre regióny
občianske združenie kRaj - projekt Včelí kRaj. Zrealizované aktivity do 30.júna 2015

Zázemie
Ak by sme mali grant Viac pre regióny vystihnúť v našej organizácii len jedným slovom, bolo by to určite slovo „zázemie“. Z grantu sme kúpili až 6 pevných drevených stolov s lavicami, ktoré vytvorili možnosť pre usadenie sa 36 dospelých ľudí alebo 48 detí. Kapacitu vďaka grantu a ďalšiemu nákupu vieme ešte rozšíriť o 12 ľudí vďaka ďalším rozkladacím stoličkám. Celkovo tak vieme poskytnúť priestor pre akcie s počtom až 48 ľudí. Stoly sú vybavené aj polohovateľnými veľkými slnečníkmi. Tie nám nepomáhajú len pred ostrým letným slnkom, ale často nám na akciách pomohli aj proti dažďu. Vytvorili sme tak skvelé zázemie pre naše akcie, s maximálnou kapacitou 48 ľudí. Priestor využívame na prednášky a diskusie, tvorivé dielne, ale aj stravovanie účastníkov. Vytvorili sme priestor v blízkosti vzdelávacej včelnice, kde si účastníci môžu oddýchnuť, ale zároveň nerušene počúvať včelárske prednášky a diskusie. Priestor je pod stromami v ovocnom sade, doplnený aj o lehátka, hojdacie siete, ohnisko pre spoločné grilovačky, ale aj miesto na večerné „kino pod hviezdami“ na premietanie včelárskych dokumentárnych filmov.
Stravovanie účastníkov sme posunuli vďaka grantu na ďalší level. Naše akcie nie sú o „kopcoch“ plastových pohárov a tanierikov, ktoré je možné použiť len jednorázovo a zaťažujú tak naše životné prostredie. Používame ekologickú keramiku a sklo, ktoré vytvára príjemnú atmosféru a vytráca sa pocit jednorázovej akcie, zlepšuje to environmentálny imidž našich akcií. Vďaka tomuto zázemiu sme mohli hostiť na skvelej úrovni aj veľké podujatia, ako boli včelárska nedeľa pre včelárov a verejnosť z regiónu, odborné exkurzie z iných regiónov, alebo návštevy miestnych denných táborov. Grant nám pomohol vytvoriť príjemné a pohodlné zázemie pre všetky typy našich akcií.

Včelárske kurzy
Najlepším spôsobom ako zachovať kultúrnu tradíciu je naučiť ju vykonávať ďalších a ďalších ľudí. Tento predpoklad sme úspešne naplnili vďaka včelárskym kurzom pre záujemcov o včelárenie. Od apríla 2015 úspešne organizujeme každý mesiac 2 včelárske kurzy pre širokú verejnosť. V reportovanom období sme úspešne zrealizovali 6 kurzov, ktoré absolvovalo 60 ľudí.

Medový ambasádor Tatrabanky
Spustili sme možnosť pre zamestnancov Tatrabanky, nájsť si lokálneho včelára s kvalitným medom a ďalšími včelími produktmi. Cieľom je v pobočkách Tatrabanky, ktoré prejavia záujem, vybrať jedného človeka s ktorým budeme spolupracovať - medového ambasádora. Nájdeme včelára pre každú pobočku zvlášť. Lebo najlepšia podpora tradície včelárenia je podpora kvalitných včelárov v regióne. Svoj záujem môžu zamestnanci nahlasovať počas trvania celého grantu na vceli@kraj.sk.

Dobrovoľnícke akcie
Na Slovensku vidíme veľký priestor na rozvoj firemného dobrovoľníctva. Partnerstvo s Tatra bankou by sme využili na dobrovoľnícke akcie na našej vzdelávacej včelnici, kde by nám zamestnanci pomáhali s prípravou a s realizáciou samotných akcií. 18. a 19.apríla sme organizovali dobrovoľnícke dni, na ktoré sme pozvali aj zamestnancov Tatrabanky. Bohužiaľ táto akcia nenašla u zamestnancov odozvu. Preto sa pokúsime zorganizovať podobnú akciu v mesiaci september.

Akcie pre školy a verejnosť
Vďaka vytvorenému zázemiu sme od jari mohli organizovať aj akcie pre školy a širokú verejnosť. Prichádzali k nám školy predovšetkým z okresov Lučenec a Poltár. Vďaka programu sa mohli dozvedieť zaujímavé informácie zo sveta včiel, ochutnať rôzne medy, nazrieť na život včiel zblízka v celotelových kombinézach a na pamiatku si vyrobiť sviečku, alebo odznak. Na tvorivé dielne prispel aj grant Tatrabanky. Žiaci tak nezískale len nové vedomosti, ale vo veľa prípadoch aj prekonali strach z neznámeho – strach zo včiel.

K najväčším akciám u nás doteraz patrila včelárska nedeľa pre včelárov z regionálnej organizácie a širokú verejnosť. Začiatok sladkou medovinou, séria odborných prednášok, diskusia o súčasných problémoch členoch, spoločný obed bol príjemným stretutím a aj odmenou za celoročnú prácu včelárov. Akcia mohla vzniknúť len vďaka podpore grantu, keďže minuloročné zázemie poskytovalo priestor len pre skupiny do 20 ľudí.

Plánované aktivity
Letné mesiace budeme pokračovať v akciách pre verejnosť, predovšetkým v akciách pre letné tábory a záujemcov o včelárenie. Naplánované sú včelárske kurzy pre začiatočníkov v pravidelnosti 2 akcie za mesiac, až do mesiaca august.
Zameriame sa aj na dobrovoľnícke akcie, do ktorých zapojíme zamestnancov Tatrabanky. Veľmi dôležitým programom bude Medový ambasádor.

Ďakujeme!

David Turčáni
Občianske združenie kRaj

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •