Ochrana a tvorba životného prostredia

kRaj

Banskobystrický región

Región, v ktorom organizácia pôsobí:

Banskobystrický región

Liešnica 1214/7, 98505  Kokava nad Rimavicou

 

Misia a ciele organizácie

O včelách vieme "včelyčo" a radi sa o to s ostatnými podelíme. Našim cieľom je, aby každý človek na Slovensku vedel o význame včiel a opeľovačov. Pre nás, pre krajinu. Cez naše akcie prinášame fascinujúci svet včiel k malým aj veľkým, laikom i odborníkom.
Projekt Včelí kRaj vznikol na vyše 60-ročnej rodinnej tradícii včelárenia a realizuje ho už tretia generácia včelárov v rodine.

 

Významné dokončené projekty/dosiahnuté výsledky

2017- Cena Nadácie Orange - 1.miesto v kategórii komunitný rozvoj.
2016 - Vytvorili sme Včelín, nové srdce areálu, ktorý slúži ako environmentálne centrum.
2015 - Včelárenie ako cesta vzdelávania a sociálneho podnikania - projekt zamestnávania dlhodobo nezamestnaných vo včelárstve.
2014 - náš environmentálny projekt rozširujeme na sociálnu a ekonomickú pomoc regiónu - zamestnávanie marginalizovaných skupín.
2013 - Dobrovoľnícky projekt roka.
2013 - Dobrovoľník v oblasti životného prostredia.

 

Pracovné kontakty s podobnými organizáciami doma i v zahraničí

BYBI, Oslo, Nórsko, agnes@bybi.no

CEEV Živica, Slovensko, jezekova@zivica.sk

 

Plán programových aktivít na rok 2018

V roku 2018 vstúpi naša včelnica do svojej šiestej sezóny. Počas nej by sme chceli otvoriť návštevnícke centrum a novú atrakciu, chov ďalších opeľovačov - motýľov a čmeliakov. Návštevníci tu budú môcť sledovať vývoj a život opeľovačov a následne, keď sa ich životný cyklus dostane na najvyššiu úroveň, budú vypustené do prírody. Pôjde o chov pôvodných druhov, čím projekt prispeje k ochrane a zvýšeniu biodiverzity krajiny.

 

Popíšte podrobne jednu z Vašich budúcoročných programových aktivít, pre realizácie ktorej si viete predstaviť dobrovoľnícku pomoc zamestnancov skupiny Tatra banka a. s.

V spolupráci s Tatra bankou by sme sa chceli zamerať priamo na dokončenie areálu pre motýle a čmeliaky. Pôjde o areál, kde budeme umiestňovať vajíčka motýľov našich pôvodných druhov. Pôjde predovšetkým o babôčkovité druhy, pre ich nenáročný chov a jednoduchý vývinový cyklus. Motýlie centrum bude vlastne chrániť tieto vajíčka a slúžiť na sledovanie ich celého vývoja. Neskôr tu nájdu húsenice potrebnú potravu a budú chránené pred ich prirodzenými nepriateľmi. Po zakuklení a následnom vyliahnutí bude môcť verejnosť zažiť na pár dní pobyt v "raji pre motýle" a následne budú dospelé jedince vypustené do prírody, čo zvýši biodiverzitu územia. Pre čmeliakov budú pripravené čmelie úliky, ktoré vytvoria úkryt pre ich kolónie a ich pohyb a život nebude obmedzený. Kolónia sa bude dať sledovať cez sklenený vrch úlika.

 

Čo je cieľom plánovanej aktivity

Cieľom aktivity je zlepšiť podmienky pre prirodzené opeĺovače a zároveň vytvoriť podmienky pre zážitkové vzdelávanie žiakov a širokej verejnosti o živote a význame motýľov a čmeliakov.

 

Akú dobrovoľnícku činnosť očakávate zrealizovať dobrovoľníkmi z TB v rámci naplnenia týchto cieľov

Dobrovoľnícka práca sa sústredí na výsadbu medonosných a peľodajných vzdelávacích plôch a na pomocné práce pri tvorbe novej atrakcii - oddelenia motýľov a čmeliakov. Práce budú rôznej náročnosti, aby sa do prác mohli zapojiť všetci a v prípade záujmu aj rodinný príslušníci - malí i veľkí. Podobnú akciu sme zrealizovali s inou spoločnosťou pri našom včelíne a bola to príjemná akcia pre každého zamestnanca a ich rodinu. Akcia je skvelým teambuildingom, obohateným aj o možnosť nahliadnuť na fascinujúci život včiel z blízka.

 

Kde plánujete túto aktivitu realizovať

Vzdelávacia včelnica Včelí kRaj, Kokava nad Rimavicou - Liešnica.

 

Termín, v ktorom plánujete túto aktivitu realizovať

júl-august 2018

 

Rozpočet min na 1 000 Eur, potrebný na realizáciu tejto aktivity (prednostne chceme podporiť materiálové potreby a kúpu, alebo prenájom pracovných nástrojov potrebných na zrealizovanie dobrovoľníckej aktivity)

výsadbový materiál ... 600 €
náradie ... 100 €
pracovné pomôcky ... 100 €
záhradné doplnky ... 200 €
občertvenie ... 100 €
------------------------------------------------
Spolu ... 1100 €